Iteratief en parallel draaien in Powercenter

Binnen een project ontstond de behoefte om de performance van het laden in SAP te verhogen door de data op te delen in kleinere batches en die parallel aan te bieden aan verschillende SAP servers. Om de batches nog kleiner te maken, is er ook voor gekozen om het proces iteratief te maken.

In plaats van 100.000 records in één keer aan te bieden kunnen we nu de batch kleiner maken door 20 processen parallel te draaien en dit 5 keer achter elkaar. Hierdoor biedt elke proces maar 1000 records per keer aan. De 20 parallelle processen zorgen er voor dat SAP de werkdruk optimaal kan verdelen over de beschikbare machines en de iteraties zorgen er voor dat de buffers in SAP na 1000 records vrijgegeven kunnen worden.

In dit document is beschreven hoe je dit proces realiseert met behulp van Concurrent Execution van workflows. Deze optie is nieuw sinds Powercenter 8.5

In hoofdlijnen doorloopt de workflow het volgende proces: