IsInt

Determine if a number is integer.

Deze functie had ik nodig om te bepalen of een getal uit een tekstbestand een integer is of niet. De controle met X = Iconv("987654", "MD0") en dan via ConvStatus = Status() controleren of de conversie gelukt was, werkte niet afdoende. Deze conversie gaat namelijk ook goed bij floating point getallen. Deze functie is heel strict.

FUNCTION IsInt(Num, NullAllowed)

Result = 0

LenNum = Len(Trim(Num)) 

If LenNum = 0 and NullAllowed = "N" then Result = 0 
Else

  StrTemp = trim(Num)

  L = Len(StrTemp)

  If (L > 0) Then
   If StrTemp [1,1] = "-" then StrTemp = Num[2,L-1]  ;* remove the minus symbol
   If StrTemp Match Len(StrTemp) : "N" then    ;* Are all other chars numeric?
    Result = 1
   end
  end
  else
   Result = 1
  end

end

Ans = Result